​Betingelser for levering med mobiltruck

Aflæsning af paller/træpakker/terrasseplanker eller komposithegn sker med en terrængående gaffeltruck.

Adgangsvejen til leveringsstedet skal være fast vej, bredde 2,8 m. og frihøjden 4,0 m og det er et krav at tilkørselsvejene er velegnet til kørsel med lastvogne op til 48 tons totalvægt.
Lastvognen er en trækker med sættevogn, Længde 17,8 m, Bredde 2,5 m så vi kræver meget plads.

Bemærk at en læsset truck er tung ca. 3,2 tons. Vi kan ikke indestå for belægninger, som ikke er funderet til dette. Generelt er kørsel indenfor leveringsmatriklen på eget ansvar og vi kan ikke drages til ansvar for skader på fliser, belægninger osv.

Trucken er “terrængående” og kan køre på perlesten, faste grus belægninger – brosten – kort sagt alle steder med fast bund og mindre stigninger kan forceres.
Har du en leveringsadresse, som ikke kan tilkøres med trækker og trailer, bruges trucken fra hvor der kan parkeres / aflæsses, dog maks. i en radius 500 meter fra leveringsstedet.
For at yde den service som gør at du er tilfreds med leveringen, ønsker vi at du udførligt beskriver hvor du ønsker varen leveret. Hvis ikke varen “kan” placeres
det ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt ift. til det ønskede leveringssted.

Der kræves 2,75 meters frihøjde, hvis pallen skal placeres inde i carport eller garage. Bredden skal være mindst 60 centimeter bredere end længden på de bestilte varer.
Kan trucken ikke komme ind i din bygning kan den fint køre så tæt på port hullet / carporten det kan lade sig gøre, og der afsætte varerne.

Såfremt der opstår forsinkelse af varen fra afsender, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Jysk Transport Herning ApS kan derfor ikke drages til ansvar
for forsinkelser hos tredje part.

Nordisk speditørforbunds almindelige bestemmelser